Citation
Modus Jaargang 13 Nummer 3

Material Information

Title:
Modus Jaargang 13 Nummer 3

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 2

Modus Statistisch Magazine Modus Jrg 13; Nr 3 In dit nummer Redactioneel ........................................................ iii 1. Results of the International Comparison Program 2011 for Curaao: a first interpretation ...... 1 2. Ty pe belastingen in het sy steem van Nationale rekeningen Curaao, 2013 .......... 21 3. Verkeer en verkeersveiligheid o p Curaao ... 29 4. Government employees in numbers and government influence on the la bor market 2010 2014 35 Modus jrg. 1 3 ; nr. 3 i

PAGE 3

Modus Statistisch Magazine ii Modus jrg. 13; nr. 3 Verklaring van de tekens: 0 of 0,0 Minder dan de helft van de gekozen eenheid Nul Onbekend (blank) Een waarde kan op logisc he grondslagen niet voorkomen

PAGE 4

Modus Statistisch Magazine Redactioneel Geachte Lezer, Voor u ligt de derde editie van de MODUS van het jaar 2015, het statistische magazine van het Centraal Bureau voor de statistiek Curaao. In deze editie treft u onder andere een artikel aan over preliminaire resultaten van het International Comparison Project (ICP) een wereldwijd statistisch initiatief. Dit werd georganiseerd, gefinancierd en gefaciliteerd door de Wereldbank en heeft als beoogd resultaat om de koopkrachtpariteiten (KKKPS) tussen landen en regios te berekenen. Uit dit onderzoek scoort Curaao zeer goed vergeleken met andere landen in de regio. Een daarop volgend artikel gaat over de belangrijkste inkomens bron van de overheid, de belastingen. Er wordt een analyse gedaan van de verschillende soorten belastingen die er zijn volgens het systeem van de nationale rekeningen (SNA 1993). Er is ook een artikel gewijd aan het verkeer en de verkeersveiligheid van Curaao. Dit artikel is voor een deel een update van een eerder verschenen artikel over hetzelfde onderwerp, in Modus jrg 11 nr. 2. Het doel van dit artikel is om inzicht te verschaffen in de verschillende aspecten van het verkeer op Curaao. Ten slotte is in deze ed itie ook een artikel opgenomen over het aantal ambtenaren en andere personeel dat bij de overheid werkzaam is. In dit artikel wordt de ontwikkeling beschreven van het aantal werknemers bij de overheid over een aantal jaren. Sean de Boer Directeur CBS Colofon Oplage : 250 exemplaren Uitgave en distributie Centraal Bureau voor de Statistiek Fort Amsterdam z/n Telefoon: (599 9) 461-031 Fax: (599 9) 461-1696 info@cbs.cw www.cbs.cw Algemene cordinatie Harely Martina Redactie Maria Duyndam Ellen Maduro Solange Bomberg Hoofden eindredactie Sean de Boer Vormgeving Arnold Rooi Drukwerk Onemedia Group Abonnement Modus verschijnt vier maal per jaargang. De abonnementsprijs bedraagt NAFl. 40,= (exclusief portokosten). Losse nummers kosten NAFl. 15,= 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek Het overnemen van (delen) van deze publicatie is slechts toegestaan mits voorzien van een volledige bronvermelding. Modus jrg 13; nr 3 iii

PAGE 5

Modus Statistisch Magazine To facilitate a correct interp retation of the data, the statistical agencies are to present information according to scie ntific standards on the sources, methods and procedures of the statistics." (Principle 3, United Nations, Fundamental principles of Official Statistics) iv Modus jrg. 13; nr. 3

PAGE 6

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 1 Results of the International Comparison Program 2011 for Curaao: a first interpretation Solange Bomberg Introduction The latest International Comparison Program (ICP 2011) started in the last quarter of 2009 with preparations, followed through 2010, 2011, 2012 and 2013 with several workshops and tech nical meetings, in which Curaao participated fully, as part of the Caribbean region. Fi rst results were published by the Worldbank on April 29th 2014, followed by a first report: Purchasing Power Parities and Real Expenditures of World Economies Summary of Results and Findings of the 20 11 International Compar ison Program, 2014. The end of the ICP 2011 project was marked by the publication of th e Final report in the first quarter of 2015: Purchasing Power Parities and the Real Size of World Economies a comprehensive report of the 2011 Internat ional Comparison Program, Worldbank, 2015. The main focus in this article will be on the ICP 2011 results for Curaao. After a closer look at organization and importance of the ICP 2011, defining a fe w concepts used in this article and d escribing the limitations of the use of the data, some major worldwide findings of the ICP 2011 w ill be highlighted. Subsequently this analysis will focus on four indicators of the ICP 2011 for Curaao, based on PPP, where necessary in Caribbean perspective: 1. Gross Domestic Product (GDP); 2. GDP per capita, so per inhabitant; 3. Price Level Index (PLI); 4. Actual individual consumption per capita. The aim of the analysis in this article is to give some insight for Curaao specifically on: 1. the relative size of the economy of Curaao, by co mparison of the GDP of different countries in the benchmark year 2011 with each other. 2. the relative richness or poverty of Curaao as a country, by comparison of the GDP per capita of different countries in the benchmark year 2011 with each other. 3. the relative expensiveness of Curaao as a country by comparison of the PLI of different countries in the benchmark year 2011 with each other.

PAGE 7

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 2 4. the relative material wellbeing of the inhabitants of Cu raao as a country, by comparison of the individual consumption of different countries in the benchmark year 2011 with each other. A closer look at the organization and importance of the International Comparison Program (ICP) 2011 Organization of ICP 2011 Under the authority of the United Nations Statistical Commission, the 2011 round of ICP covered 199 economies the most extensive effort to measure Purc hasing Power Pariti es (PPPs) across countries ever. The ICP implementation was led and coordinated by th e ICP Global Office, hosted by the World Bank, in partnership with regional agencies overseeing activities in eight geographic regions: Africa, Asia and the Pacific, Commonwealth of Independent States (CIS), Latin America, The Caribbean, Western Asia, Pacific Islands, and the Eurostat/OECD countries In the ICP 2011 round, is the largest ICP endeavor yet, with a record 199 countries participating and with the Caribbean region participating for the first time The previous ICP round (2005) had a total of 146 participating countries worldwide, with the Latin American region participating for the first time. The coordinating organization for the Caribbean re gion in the ICP 2011 round to which Curaao pertains, as well as the Latin American region wa s ECLAC, the Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Caribbean region Focusing on the Caribbean region, the participating countries (in total 22, of which one country, the special municipality of Bonaire, not fully) in the ICP 2011 round were CARICOM members as well as non-CARICOM members. The 13 participating CARICOM members, pertaining to the Caribbean region according to the ICP definition are: Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Jamaica, Montserrat, St. Kitts & Nevis, Saint Lucia, St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago. Furthermore, five participating Caribbean countries are associated CARICOM-members: Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Turks and Caicos Islands. Finally, four countries that are neither members nor associated members of CARICOM, but are part of the Dutch Kingdom, also participated in the ICP 2011 as part of the Caribbean region: Aruba, Bonaire, Curaao and Sint Maarten.

PAGE 8

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 3 It should be noted that CARICOM member Haiti also participated to the ICP 2011, but is categorized by the Worldbank under the Latin America region. Furthermore, the Dominican Republic, even though regionally part of the Caribbean, is considered pa rt of the Latin America region for the ICP 2011. Remarkably, CARICOM member Guyana did not participate in the ICP 2011 round. Thus, in alphabetical order, the participating countr ies categorized in the Caribbean region for the ICP 2011 round, are: 1. Anguilla 2. Antigua and Barbuda 3. Aruba 4. Bahamas 5. Barbados 6. Belize 7. Bermuda 8. Bonaire 9. Cayman Islands 10. Curaao 11. Dominica 12. Grenada 13. Jamaica 14. Montserrat 15. Saint Kitts and Nevis 16. Saint Lucia 17. Saint Vincent and the Grenadines 18. Sint Maarten 19. Suriname 20. Trinidad and Tobago 21. Turks and Caicos Islands 22. Virgin Islands, British It should be noted that the special municipality of th e Netherlands, Bonaire, participated in the ICP 2011, but not fully, so there are not enough figures for comparison or publication in the aforementioned reports of the Worldbank. This explains the fact that Bonaire is not part of this analysis. So, excluding Bonaire, 21 Caribbean countries participated in the 2011 ICP round. This implies that the definition of the Caribbean region in the aforemention ed two reports of the ICP 2011 results and in this article consists exclusively of the 21 countries listed above that fully participated in the ICP 2011 round. The importance of the ICP 2011 results The ICP 2011 principal outputs or results are Purchasi ng Power Parities (PPPs) for the benchmark year 2011 and estimates of PPP-based gross domestic pr oduct (GDP) and its major components in aggregate and per capita terms. When converting national econ omic measures (e.g. GDP), into a common currency, PPPs are a more direct measure of what money can buy than exchange rates.

PAGE 9

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 4 The International Comparison Program (ICP) is a worldwide statistical initiative, organized, coordinated and financed by the Worldbank and the United Nations. The main aim of the ICP is to calculate the PPPs between countries, hereby enabling a better comparison between countries at a certain point in time: more specifically a comparison of the size of econ omies (GDP) and of the wealth and purchasing power of their citizens. This aim is achieved by collecting, validating and analyzing da ta relating to consumer prices, the national income, production and consumption of each participating country, through a process of active participation by each country. Th e benchmark year of the latest ICP is 2011, thus resulting in the terminology ICP 2011. The main aim or main result of the ICP, Purchasing Power Parities, enables economic comparisons between countries and between regions at certain poin t in time: for the ICP 2011 round for example this is the benchmark year 2011. The added value of PPPs is that economies can be compared with each other without the distortion that price level and exchange rates differences can cause. Thus PPPs create a much more solid base for social-economic analyses, policy, investment and development and for international cooperation. Definitions Gross Domestic Product (GDP) The monetary value of all the finished goods and se rvices produced within a country's borders in a specific time period, though GDP is usually calculated on an annual basis. It includes all of private and public consumption, government outlays, investments and exports less imports that occur within a defined territory. ( www.investopedia.com ) Gross National Income (GNI) Gross national income (GNI) is GDP less net taxes on production and imports, less compensation of employees and property income payable to the rest of the world plus the corresponding items receivable from the rest of the world (in other words, GDP less primary incomes payable to nonresident units plus primary incomes receivable from non-resident units). ( www.oecd.org ) International Comparison Program (ICP) The Eurostat (ICP) is a worldwide statistical partnership to collect comparative price data and compile detailed expenditure values of countries' gross domestic products (GDP), and to estimate purchasing power parities (PPPs) of the world's economies. Usin g PPPs instead of market exchange rates to convert currencies makes it possible to compare the output of economies and the welfare of their inhabitants in real terms (that is, controlling for differences in price levels). (www.worldbank.org \ ICP 2011) Price Level Index (PLI) Comparative price level indices are the ratios of purcha sing power parities to market exchange rates. At the level of GDP, comparative price levels provide a measure of the differences in the general price levels of countries. This indicator is me asured as an index. (www.oecd.org)

PAGE 10

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 5 Purchasing Power Parity (PPP) Purchasing power parity conversion factor is the number of units of a country's currency required to buy the same amount of goods and services in the domestic market as a U.S. dollar would buy in the United States. (www.worldbank.org) PPPs are the rates of currency conversion that equali ze the purchasing power of different currencies by eliminating the differences in price levels between countries. In their simplest form, PPPs are simply price relatives that show the ratio of the prices in national currencies of the same good or service in different countries. PPPs are also calculated for pr oduct groups and for each of the various levels of aggregation up to and including GDP. (www.oecd.org) ICP 2011 results: limitations in the use of the data Aforementioned final report showed that the world economy produced goods and services worth over $90 trillion in 2011, and that almost half of the worlds total output came from low and middle income countries. The main purpose of the International Comparison Program (ICP) is to estimate Purchasing Power Parities (PPPs) for the fully particip ating countries, in order to be able to compare the economies and the welfare of the population on real terms. For a be tter understanding of the meaning of the ICP 2011 results, four important limitations of the use of the data are explained in this paragraph. 1. PPPs are statistical estimates. Like all statistics they are subject to sampling errors, measurement errors, and errors of classification. Theref ore, they should be treated as approximations to true values. Because of the complexity of the process used to collect the da ta and calculate the PPPs, it is not possible to directly estimate their margins of error. Theref ore, small differences in the estimated values between economies should not be considered significant. 2. PPPs should not be used as indicators of the underor overvaluation of currencies. They do not inform what exchange rates should be. PPPs do not reflect the demand for currencies as a medium of exchange, speculative investment, or official reserves. 3. The ICP is designed to compare levels of economic activity across economies, expressed in a common currency, in a particular benchmark year. As such, P PP-based expenditures in the 2011 ICP round are not directly comparable with the 2005 ICP round estimates because they are based on two different price levels. In addition, some of the economies fully particip ating in one of these comparisons were not in the other comparison. For instance: the Caribbean re gion participated fully for the first time in the ICP 2011 round, including Curaao. In the 2005 round only the larger Caribbean countries participated, and even then only partially. Fu rthermore, a small number of economies moved from one region to another, and most impo rtantly, some significant improvements in methodology were impl emented in ICP 2011. 4. The ICP should not be used to compare changes in an economys PPP-based GDP over time. Experience has shown that sizeable discrepancies can arise between extrapolated estimates and a new benchmark, even when they are only a couple of years apart. The gap between the latest ICP rounds was six years, which has resulted in so me very large differences for many economies

PAGE 11

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 6 between the extrapolated PPP-based expendit ures for 2011 and the benchmark PPP-based expenditures that are available from ICP 2011. The ICP 2011 results The ICP 2011 results that will be presented in this paper can be categorized in the following paragraphs: 1. Some major findings worldwide 2. Total GDP: the size of the economy 3. GDP per capita: richer and poorer countries 4. Price level Index: more and less expensive countries 5. Actual individual consumption per capita: material wellbeing 6. Positioning Curaao visually, in global perspective Some major findings worldwide From a global perspective, the ICP 2011 project has produced some major findings, worth mentioning. 1. Six of the worlds twelve largest economies were in the middle income category (based on the World Banks definition). The definition of the income categories for the ICP 2011 round is: low-income economies, gross na tional income (GNI) per capita of less than US $1,025; middle-income economies, gross national income (GNI) per capita between US $1,026 and US $12,475; high-income economies, gross national income (GNI) per capita of more than $12,475. When combined, the twelve largest economies accoun t for two-thirds of the world economy, and 59 percent of the world population. 2. The PPP-based world GDP amounted to $90,647 bi llion, compared to $70,294 billion measured by exchange rates. 3. Middle income economies share of global GD P is 48 percent when using PPPs and 32 percent when using exchange rates. 4. Low income economies, as a share of world GDP were more than two times larger based on PPPs than respective exchange rate shares in 2011. Yet, these economies accounted for only 1.5 percent of the global economy, but nearly 11 percent of the world population. 5. Roughly 28 percent of the worlds population lives in economies with GDP per capita expenditures above the $13,460 world average and 72 percent are below that average. 6. The approximate median yearly per capita GDP expenditures for the world at $10,057 means that half of the global population has per capi ta GDP expenditures above that amount and half below.

PAGE 12

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 7 Total GDP: the size of the economy Worldwide: Which are the largest economies? The size of the economy of a country is measured by the GDP of that country. The 6 largest middle income economies account for 32.3 percent of world GDP, whereas the 6 largest high income economies account for 32.9 percent of world GDP. (Table 1) Table 1 ICP 2011, Worldwide: Top 6 Middle and High Income Economies The 6 largest middle income economies The 6 largest high income economies 1. China 1. United States of America (USA) 2. India 2. Japan 3. Russia 3. Germany 4. Brazil 4. France 5. Indonesia 5. United Kingdom 6. Mexico 6. Italy Asia and the Pacific, including China and India, ac counts for 30 percent of world GDP, Eurostat-OECD 54 percent, Latin America 5.5 percent (excluding Mexi co, which participates in the OECD and Argentina, which did not participate in the ICP 2011), Africa and Western Asia about 4.5 percent each. The Caribbean region accounts for 0.1 percent of world GDP. Relative size of the economy: Curaao and the Caribbean Based on the GDP table, the Purchasing Power Parity (P PP) for Curaao is 1.3, (1.292 to be more precise), based on US $ = 1.000. This means that 1.29 ANG (Antillean guilders, the national currency of Curaao) has the same purchasing power, so can buy the same basket of goods, as US $ 1.00. (Table 3) The GDP expenditure of Curaao, based on PPP, is US $ 4.2 billion. For the 21 fully participating Caribbean countries in total this figure is US $ 109.3 billion, with a total population of 6.7 million inhabitants. The average Caribbean economy produces a GDP of US $ 5.2 billion. With a population of just over 150,000 inhabitant s (per January 1st 2011 a total amount of 150,284 to be precise, source: Statistical Bureau of Curaao, www.cbs.cw) Curaao forms 2 percent of the total population of the 21 fully participating Caribbean countries and produces 4 percent of the GDP generated by these 21 economies, a fairly good scor e. In comparison: Surinam forms 8 percent of the Caribbean population and produces 7 percent of the Caribbean GDP; for Trinidad and Tobago these figures are 20 and 30 percent, for Jamaica 41 and 21 percent; for the Bahamas 6 and 8 percent, for Aruba 1.5 and 3 percent.

PAGE 13

Modus Statistisch Magazine Table 2 ICP 2011, Caribbean: Size of the Economy GDP (US $ billion) Trinidad & Tobago 38.3 Jamaica 22.9 The Bahamas 8.3 Surinam 7.8 Barbados 4.3 Curaao 4.2 Aruba 3.7 Bermuda 3.6 Cayman Islands 2.8 Belize 2.6 Trinidad & Tobago (US $ 38.3 billion, based on PPP, 30 percent of the Caribbe an economy; population 1.33 million, 20 percent of the Caribbean population) and Jamaica (US $ 22,9 billion, based on PPP, 21 percent of the Caribbean economy; population 2.75 million, 41 percent of the Caribbean population) are the largest economies in the Caribbean region, together accounting for 56 percent of the total Caribbean GDP. With a GD P of US$ 4.2 billion, Curaao occupies the 6th place when it comes to the size of the economy in the Caribbean region. (Chart 1 and Table 2) Modus jrg. 13; nr. 3 8

PAGE 14

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 9 GDP per capita: richer and poorer countries The GDP per capita gives an indication how rich or poor a country is, compared to other countries. Worldwide: Which countries are the rich est and poorest in per capita terms? The six economies with the highest GDP per capita are Qatar, Macao SAR, Ch ina, Luxembourg, Kuwait, and Brunei. The first two economies have more than $100,000 per capita. Eleven economies have more than $50,000 per capita, while they collectively account for less than 0.6 percent of the worlds population. The United States has the 12th highest GDP per capita. Eight economies Malawi, Mozambique, Central African Republic, Niger, Burundi, Democratic Republic of Congo, Comoros and Liberia have a GDP per capita of less than $1,000. Relative economic wealth of a country: Curaao and the Caribbean The GDP expenditure per capita of Curaao, based on PPP, is US $ 27,781. The average expenditure per capita, based on PPP, for the 21 fully participating Caribbean countries is US $ 16,351. (Table 3) The GDP expenditure per capita index for Curaao, based on PPP, World = 100, is 206.4. For the 21 fully participating Caribbean countries in total this figure is an average of 121.5. This implies that although the Caribbean forms only 0.1 percent of the World economy (s ee table 3), as a region it is 21.5 percent richer in economic terms compared to the average economy worldwide. The GDP expenditure per capita index for Curaao, ba sed on PPP, USA = 100, is 55.8. For the 21 fully participating Caribbean countries in total this figure is an average of 32.8. Aforementioned figures imply that Curaao is almost 70 percent richer in econom ic terms than the average Caribbean country (55.8 compared to 32.8). (continued on page 10)

PAGE 15

Modus Statistisch Magazine Based on PPPs Based on XRs Based on PPPs Based on XRs Based on PPPs Based on XRs Based on PPPs Based on XRs Based on PPPs Based on XRs (01)(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)a(11)a(12)a(13)b(14)b(15)(16) Anguilla0.40.327,27420,98299.2202.6201.054.842.10.00.00.02.0772.7000.010.8 Antigua and Barbuda1.81.120,54013,17282.7152.6126.241.326.50.00.00.01.7312.7000.093.0 Aruba3.72.636,01725,35590.8267.6242.972.350.90.00.00.01.2601.7900.104.6 Bahamas, The8.37.922,63921,490122.4168.2205.945.543.20.00.00.00.9491.0000.377.9 Barbados4.34.415,35415,483130.0114.1148.330.831.10.00.00.02.0172.0000.288.7 Belize2.61.58,2124,72174.161.045.216.59.50.00.00.01.1502.0000.323.0 Bermuda3.65.654,89985,839201.6407.9822.4110.3172.40.00.00.01.5641.0000.065.6 Bonaireh Cayman Islands2.83.249,68656,883147.6369.1544.999.8114.30.00.00.00.9590.8380.062.7 Curaao4.23.027,78120,05593.1206.4192.155.840.30.00.00.01.2921.7900.155.4 Dominica0.70.59,9836,88188.974.265.920.113.80.00.00.01.8612.7000.071.3 Grenada1.20.811,2217,41085.283.471.022.514.90.00.00.01.7832.7000.112.1 Jamaica22.914.58,3295,24881.361.950.316.710.50.00.00.054.12285.8922.751,241.8 Montserrat0.10.115,76211,34392.8117.1108.731.722.80.00.00.01.9432.7000.010.2 St. Kitts and Nevis1.10.720,58213,74486.1152.9131.741.327.60.00.00.01.8032.7000.052.0 St. Lucia1.81.29,8936,75588.173.564.719.913.60.00.00.01.8442.7000.183.3 St. Vincent and the Grenadines 1.10.79,8836,19180.873.459.319.912.40.00.00.01.6912.7000.111.8 Sint Maarten1.21.032,97225,40299.3245.0243.466.251.00.00.00.01.3791.7900.041.7 Suriname7.84.414,4638,08272.1107.477.429.116.20.00.00.01.8263.2680.5414.3 Trinidad and Tobago38.323.528,74317,66079.2213.5169.257.735.50.00.00.03.9386.4091.33150.9 Turks and Caicos Islands 0.70.720,87822,971141.9155.1220.141.946.10.00.00.01.1001.0000.030.7 Virgin Islands, British0.90.930,29032,580138.7225.0312.160.865.40.00.00.01.0761.0000.030.9 22109.378.416,35111,73292.5121.5112.432.823.60.10.10.1n.an.a6.69n.a (00) Exchang e rate (US$ = 1.000) Populati on (millions)TABLE 3 SUMMARY RESULT ICP 2011: GDPExpendit ure in national currency PPP (US$ = 1.000) Reference data Expenditure per capita index Share (world = 100.0) World = 100.0 P opulatio n GROSS DOMESTIC PRODUCT Economy Expenditure (US$, billions) Expenditure per capita (US$) Price level index (world = 100.0) US = 100.0Expenditure Modus jrg. 13; nr. 3 10

PAGE 16

Modus Statistisch Magazine Furthermore, table 5 (page 14) and chart 2 illustrate that Curaao is the 7th richest country amongst the 21 fully participating Caribbean countries in the ICP 2011 project, as measured by the PPP-based GDP per capita. Price level Index: more and less expensive countries The Price Level Index (PLI) gives an indication of ho w cheap or expensive a country is for its consumers, so for its citizens, compared to other countries. Which countries are the most expensive? The Price Level Index (PLI) is the ratio of a PPP to a corresponding exchange rate. An index over 100 means prices are higher on average than in the world, and one less than 100 means prices are relatively lower. The most expensive economies in GDP terms are Switzerland, Norway, Bermuda, Australia and Denmark, with indices ranging from 210 to 185. The United States ranked 25th in the world, lower than most other high-income economies, including France, Germany, Japan, and the United Kingdom. 23 economies are showing a PLI of 50 or below. The cheapest economies are Egypt, Pakistan, Myanmar, Ethiopia and Lao People's Democratic Republic, with indices ranging from 35 to 40. Modus jrg. 13; nr. 3 11

PAGE 17

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 12 Relative expensiveness of a country: Curaao and the Caribbean The PLI of a country gives an indication of the average price level of consumer prices of that country. And by comparing the PLIs of countries, some insight can be given in the relative expensiveness or relative cheapness it all depends on how one looks at itbetween countries. From the perspective of total GDP, the Price Level Inde x (PLI) for Curaao, based on World = 100, is 93.1. The average Price Level Index (PLI) for the 21 fully participating Caribbean countries, based on World = 100, is 92.5. (Table 3) From the perspective of the actual individual consumption, the Price Level Index (PLI) for Curaao, based on World = 100, is 92.7. For the 21 fully participating Caribbean countries this figure scores an average of 97.2. (Table 6) Table 4 ICP 2011: Price Level Index, Caribbean Price Level Index (PLI) (World = 100) 1.Bermuda 201.6 2. Cayman Islands 147.6 3. Turks and Caicos Islands 141.9 4. British Virgin Islands 138.7 5. Barbados 130.0 6. The Bahamas 122.4 7. Sint Maarten 99.3 8. Anguilla 99.2 9. Curaao 93.1 10. Montserrat 92.8 11. Aruba 90.8 12. Dominica 88.9 13. St. Lucia 88.1 14. St. Kitts & Nevis 86.1 15. Grenada 85.2 16. Antigua & Barbuda 82.7 17. Jamaica 81.3 18. St. Vincent & the Grenadines 80.8 19. Trinidad & Tobago 79.2 20. Belize 74.1 21. Suriname 72.1 Table 4 and chart 3 illustrate the ranking of the ICP 2011 fully participating Caribbean countries based on the GDP-PLI, from more expensive to less expensive countries. Curaao comes in 9th, with a PLI of 93.1, so below the world average. This makes Curaao a country with a reasonable price level. Sint Maarten is more expensive (PLI 99.3) and Aruba less expensive (P LI 90.8), when compared to Curaao. The least expensive Caribbean countries are Belize (74.1) an d Surinam (72.1) and the most expensive Bermuda (201.6).

PAGE 18

Modus Statistisch Magazine A ctual individual consumption per capita: material wellbeing Worldwide: Which countries devote the most spending that directly benefit individuals? A general measure of material well-being of each economys population is measured better by actual individual consumption per capita a measure of all expenditures in the economy that directly benefit individuals rather than by GDP per capita. By th is measure, the six economies with highest actual individual consumption per capita are Bermuda, United States, Cayman Islands, Hong Kong SAR, China, and Luxembourg, respectively. The world average actual individual consumption per capita is approximately US $ 8,647. Of the 21 countries in the Caribbean region that fully participat ed in the ICP 2011 project, 15 countries including Curaao (US $ 20,690) have a level of actual individual consumption that is above the world average. Modus jrg. 13; nr. 3 13

PAGE 19

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 14 Table 5 ICP 2011, Caribbean GDP per capita and individual consumption per capita, PPP-based A: GDP per capita, PPP-based. (US $) B: Actual Individual consumption per capita, PPP-based. (US $) 1.Bermuda 54,899 1.Bermuda 37,924 2. Cayman Islands 49,686 2. Cayman Islands 34,020 3. Aruba 36,017 3. Aruba 24,000 4. Sint Maarten 32,972 4. Anguilla 21,119 5. British Virgin Islands 30,290 5. Curaao 20,690 6. Trinidad & Tobago 28,743 6. Sint Maarten 19,298 7. Curaao 27,781 7. Trinidad & Tobago 15,691 8. Anguilla 27,274 8. The Bahamas 15,565 9. The Bahamas 22,639 9. St Kitts and Nevis 14,444 10. Turks and Caicos Islands 20,878 10. Montserrat 13,609 11. St Kitts and Nevis 20,582 11. Antigua and Barbuda 12,549 12. Antigua and Barbuda 20,540 12. Barbados 12,326 13. Montserrat 15,762 13. British Virgin Islands 10,753 14. Barbados 15,354 14. Grenada 10,211 15. Suriname 14,463 15. Dominica 8,664 16. Grenada 11,221 16. St. Vincent & the Grenadines 8,356 17. Dominica 9,983 17. Turks and Caicos Islands 7,593 18. St. Lucia 9,893 18. St. Lucia 7,520 19. St. Vincent & the Grenadines 9,883 19. Jamaica 7,241 20. Jamaica 8,329 20 Belize 6,492 21. Belize 8,212 21. Suriname 5,913 Relative material wellbeing of the inha bitants: Curaao and the Caribbean As was explained earlier, the actual individual cons umption gives an indication of the actual material wellbeing of the inhabitants of a country. The ranking of the ICP 2011 fully participating Caribbean countries based on GDP (expenditure) per capita gives some insight in which countries are re latively richer or poorer. Likewise the ranking according to the actual individual consumption sheds some light on the relative level of material wellbeing of the inhabitants of the different countr ies. These two aspects (richer/poorer and level of material wellbeing of the inhabi tants) are visibl e in table 5. Based on the Actual individual consumption table, th e Purchasing Power Parity (PPP) for Curaao is 1.3, (1.330 to be more precise), based on US $ = 1.000. This means that 1.33 ANG (Antillean guilders, the national currency of Curaao) has the same purchasing power, so can buy the same basket of goods, as US $ 1.00. Table 5 and chart 4 illustrate that Curaao occupies the 5th highest place amongst the 21 fully participating Caribbean countries in the ICP 2011 when it comes to the material wellbeing of the inhabitants, as measured by the PPP-based Actual Individual Consumption per capita.

PAGE 20

Modus Statistisch Magazine Taking a closer look at the actual individual consum ption, the expenditure of Curaao, based on PPP, is US $ 3.1 billion (US $ 2.6 by households, US $ 0.5 by government). For the 21 fully participating Caribbean countries in total this figure is US $ 72.7 billion. (Table 6) Curacao ranks in the top 7 of as well the GDP per capita as the actual consumption per capita, coming in at the 7th and 5th place respectively (table 5) Modus jrg. 13; nr. 3 15

PAGE 21

Modus Statistisch Magazine Based on PPPs Based on XRs Based on PPPs Based on XRs Based on PPPs Based on XRs Based on PPPs Based on XRs Based on PPPs Based on XRs (01)(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)a(11)a(12)a(13)b(14)b(15)(16) Anguilla0.30.321,11918,380108.5244.2265.056.549.20.00.00.02.3502.7000.010.7 Antigua and Barbuda1.10.812,5498,97589.2145.1129.433.624.00.00.00.01.9312.7000.092.1 Aruba2.42.024,00019,816102.9277.6285.764.253.00.00.00.01.4781.7900.103.6 Bahamas, The5.76.015,56516,496132.1180.0237.841.644.10.00.00.01.0601.0000.376.0 Barbados3.53.912,32613,790139.5142.6198.833.036.90.00.00.02.2382.0000.287.8 Belize2.11.16,4923,58768.975.151.717.49.60.00.00.01.1052.0000.322.3 Bermuda2.54.337,92467,145220.7438.6968.0101.4179.60.00.00.01.7711.0000.064.3 Bonaireh Cayman Islands1.92.434,02042,553155.9393.4613.491.0113.80.00.00.01.0480.8380.062.0 Curaao3.12.320,69015,37892.7239.3221.755.341.10.00.00.01.3301.7900.154.2 Dominica0.60.48,6646,17488.8100.289.023.216.50.00.00.01.9242.7000.071.2 Grenada1.10.810,2117,20487.9118.1103.927.319.30.00.00.01.9052.7000.112.0 Jamaica19.913.57,2414,88384.183.770.419.413.10.00.00.057.92685.8922.751,155.4 Montserrat0.10.113,60910,80899.0157.4155.836.428.90.00.00.02.1442.7000.010.1 St. Kitts and Nevis0.80.514,44410,29088.8167.0148.338.627.50.00.00.01.9232.7000.051.5 St. Lucia1.31.07,5205,43690.187.078.420.114.50.00.00.01.9522.7000.182.6 St. Vincent and the Grenadines 0.90.68,3565,73185.596.682.622.315.30.00.00.01.8522.7000.111.7 Sint Maarten0.70.619,29816,324105.4223.2235.351.643.70.00.00.01.5141.7900.041.1 Suriname3.21.75,9133,09865.368.444.715.88.30.00.00.01.7123.2680.545.5 Trinidad and Tobago20.913.715,69110,26581.5181.5148.042.027.50.00.00.04.1936.4091.3387.7 Turks and Caicos Islands 0.20.37,5939,055148.787.8130.520.324.20.00.00.01.1931.0000.030.3 Virgin Islands, British72.70.30.410,75312,517145.1124.4180.528.833.50.00.00.01.1641.0000.030.4 2272.756.710,8678,47297.2125.7122.129.122.70.10.10.1n.a.n.a.6.69n.a. (00) Populati on (millions) World = 100.0USA = 100.0Expenditure P opulatio n Expendit ure in national currency TABLE 6 SUMMARY RESULT: Actual individual consumptionACTUAL INDIVIDUAL CONSUMPTION Economy Expenditure (US$, billions) Expenditure per capita (US$) Price level indexes (world = 100.0) Expenditure per capita indexes Shares (world = 100.0) PPPs (US$ = 1.000) Reference data Exchang e rates (US$ = 1.000) Modus jrg. 13; nr. 3 16

PAGE 22

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 17 Furthermore, from the perspective of the actual individual consumption, the expenditure per capita of Curaao, based on PPP, is US $ 20,690. The average individual consumption expenditure per capita, based on PPP, for the 21 fully participating Caribbean countries is US $ 10,867. The individual consumption expenditure per capita index for Curaao, based on PPP, World = 100, is 239.3. For the 21 fully participating Caribbean countries in total this figure amounts to an average of 125.7. The individual consumption expenditure per capita in dex for Curaao, based on PPP, USA = 100, is 55.3. For the 21 fully participating Caribbean countries in total this figure results in an average of 29.1. These results imply that the average level of material wellbeing of the inhabitants of Curaao is almost twice (+90%) that of the average level of material wellbeing of the inhabitants in the Caribbean as a whole. Furthermore, the Caribbean region has a materi al wellbeing that is 25.7 percent higher than the average global level of wellbeing, whilst the level of material wellbeing specifically for the inhabitants of Curaao is almost two and a half (239.3 percent!) times the average global level. From a global perspective, the Caribbean region has a material level of wellbeing which is above the world average, based on the regional average expend iture per capita figures on all of the four major aggregates: (Chart 5) Gross Domestic Product per capita, Actual Individual Consumption per capita, Collective Consumption Expenditure by government, per capita, Gross fixed capital formation, per capita

PAGE 23

Modus Statistisch Magazine CHART 5 Regional Average Expenditure Per Capita on Major Aggregates (PPP based, ICP 2011) (Source: Purchasing Power Parities and Real Expenditures of World Economies Summary of Results and Findings of the 2011 International Comparison Program, 2014.) Modus jrg. 13; nr. 3 18

PAGE 24

Modus Statistisch Magazine P ositioning Curaao visually, in global perspective CHART 6 PLI vs GD P per capita, PPP based, US $ Positioning Curaao, in global pers pective, based on the ICP 2011 results of the GDP per capita and the PLI, shows that Curaao, although relatively small in economy size and population, can be positioned between the middle income economies and the high in come economies. Chart 6 visualizes that Curaao can be positioned somewhat to the right of Chile: PPP-based GDP per capita of US $ 27,781 and a PLI of 93.1. Modus jrg. 13; nr. 3 19

PAGE 25

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 20 Concluding remarks The purpose of this article is to give the reader so me insight into the International Comparison Program (ICP) 2011 results for Curaao specifically regarding: 1. the relative size of the economy, 2. the relative richness or poverty of the country, 3. the relative expensiveness of the country and 4. the relative material wellbeing of the inhabitants of the country. Curaao, with a population of just over 150 thousand inhabitants per January first 2011, the benchmark year of the ICP 2011 project, and a Purchasing Power Parity (PPP) of 1.3 (mor e precisely 1.292; US $ = 1.000), scores fairly well in the International ICP 20 11 results. These results are based on PPPs, making a reasonably good economic comparison between countries possible. Out of the 21 fully participating Caribbean countries in the ICP 2011 round, Curaao accounts for 2 percent of the Caribbean population whilst generati ng 4 percent of the Caribbean income. Furthermore the results for the Caribbean region show that in this list of 21 countries, Curaao is the 7th richest and 9th most expensive country, with the 6th largest economy and the 5th highest level of material wellbeing of its inhabitants, and that Curaao can be graphically position ed between the middle income and the high income countries worldwide. Based on the analysis in this article, a preliminary conclusion can be drawn that Curaao is a relatively wealthy country with a reasonable price level, both in Caribbean perspective as worldwide. It is comparable to sister island Aruba in many respects and can be positioned between the highest middle income countries and the lowest high income countries. This analysis has also demonstrated that, from a worldwide perspective, the Caribbean region has a higher than average level of economic wellbeing, even though the Caribbean region accounts for on ly 0.1 percent of the total world GDP or world economy. Literature / Sources of reference: 1. International Bank for Reconstruction and Development, the World Bank: Purchasing Power Parities and the Real Size of World Economies a comprehens ive report of the 2011 International Comparison Program, 2015. 2. International Bank for Reconstruction and Development, the World Bank: Purchasing Power Parities and Real Expenditures of World Economies Summary of Results and Findings of the 2011 International Comparison Program, 2014. 3. Tables of ICP 2011 results, EC LAC/Worldbank, 2014/2015. 4. Central Bureau of Statistics Curacao, MODUS Magazi ne, jaargang 11/nr 3, 4, 2013: Solange Bomberg, International Comparison Progra mme (ICP), Wat is dat eigenlijk?. 5. http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/04/29/2011-inter natio nal-comparison-programresults-compare-real-size-world-economies

PAGE 26

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 21 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomsten bron voor de overheid, mede ter financiering van de begroting. In 2013 bedroeg de bijdrage aan de belastingen ongeveer 90 procent van de totale inkomsten. In het systeem van nationale rekeningen worden de termen directe en indirecte belastingen niet meer gehanteerd. Volgens het systeem van nationale rekeningen (System of National Accounts (SNA) spreekt men over Belastingen op productie en invoer Belastingen op inkomen en vermogen In dit systeem worden belastingen gezien als verdelingstransacties; dat zijn aan de ene kant transacties waarbij de toegevoegde waarde die in het productieproces vrijkomt word t verdeeld over arbeid, kapitaal en overheid, en aan de andere kant transacties met betrekking tot de herverdeling van het inkomen en vermogen. Het doel van belastingheffing is maximalisering van de collectieve welv aart, dat onder andere wordt verkregen door herverdeling van inkomen en vermogen. Belastingen op productie en invoer hebben invloed op de hoogte van het bruto binnenlands product, terwijl de belastingen op inkomen en vermogen invloed he bben op het beschikbaar inkomen. Dit artikel heeft tot doel inzicht te geven in de indeling van de verschillende soorten belastingen volgens het systeem van nationale rekeningen (SNA1993), Ter onderbouwing wordt de data van Curaao 20131 geanalyseerd. In enkele tabellen is voor een reeks van jaren de data opgenomen ter informatie, maar in het kader van dit artikel worden ze niet verder geanalyseerd. Methodologie en databronnen Voor de analyse is gebruik gemaakt van cijfers uit de nationale rekeningen en de overheidsstatistieken van het CBS. Voor de totstandkoming van de overheid sstatistieken is data uit de jaarrekeningen van de overheid verwerkt en omgezet tot definities van nati onale rekeningen. Niet alle betalingen die in de jaarrekeningen van de overheid onder belasting worden geboekt zijn volgens het SNA belastingen. Bepaalde betalingen behoren tot de inkomensoverdr achten of tot verkopen van diensten door de overheid. Een voorbeeld van deze laatste is de betalingen voor vuilophaal. 1 Voorlopige cijfers

PAGE 27

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 22 Definitie Belasting: gedwongen inhouding of heffing (bijvoorbeeld op de lonen, de inkomsten uit onroerende goederen of op andere inkomsten) teneinde de begroting te financieren. Bij belasting is geen sprake van een individueel aanw ijsbare tegenprestatie van de overheid. Belastingen op productie en invoer zijn verplichte betalingen om niet (er staat geen tegenprestatie tegenover), in geld of natura die door de overheid worden opgelegd in verband met de productie of de invoer van goederen en diensten, het in dienst hebben van arbeidskrachten en de eigendom of het gebruik va n grond, gebouwen of andere activa die in het productieproces worden aangewend, Deze belastingen zijn verschuldigd ongeacht of er winst wordt gemaakt. Dit type van belastingen wordt in het dagelijks leven aangemerkt als indirecte belastingen; de wijze van heffin g geschiedt niet direct bij de consument, maar via de producent die deze belasting doorberekent in de kostprijs. Belastingen op inkomen en vermogen zijn alle verplichte betalingen om niet (er staat geen tegenprestatie tegenover), in geld of in natura, die regelmatig door de overheid worden geheven op het inkomen en vermogen van personen of de winst van bedrijven.2 Dit systeem van belasting heffing is bekend onder de benaming directe belastingen; deze belastingen worden rechtstreeks geheven op het in komen van de verschuldigde. Leges worden ook wel retributies genoemd. Een retributie wil zeggen een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van die overheid tegenover staat, Het gaat om een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid (of aan een bevoegd gezag) voor het gebruik van hun diensten of producte n. De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve va n wie de dienst is verleend, Het gaat meestal om een kleine heffing. Heffing: een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet worden afgedragen. Heffingen leiden tot hogere kosten voor producent enof consument, Heffingen kunnen bedoeld zijn om de overheid va n inkomsten te voorzien (fiscale heffing zoals accijns) of om het gedrag van de burgers te benvloeden. De omzetbelasting (afgekort: OB) wordt ge heven op de omzet. Het is een vorm van productgebonden belasting. Dat betekent dat de Be lastingdienst deze belasting niet heft bij de klant, maar bij de ondernemer. Dus de klant betaalt de belasting aan de ondernemer en deze ondernemer voldoet het vervolgens op aangifte bij de ontvanger. Belastingen op invoer. Dit zijn verplichte betalinge n die de overheid heft op goederen om die vrij te maken voor verkeer in het economisch gebied, en ook op diensten aan ingezetenen die worden geleverd door niet-ingezetenen. Tot deze vorm van belasting worden gerekend 2 Europees systeem van rekeningen (ESR 1995)

PAGE 28

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 23 invoerrechten of andere heffingen die overeenkomstig de douanetarieven voor bepaalde goederen verschuldigd zijn op het moment van toetreding in het economische gebied van het land van gebruik. Produktgebonden belastingen zijn belastingen di e moeten worden betaald per eenheid van een goed of dienst die is geproduceerd of verhandeld. Overige productgebonden belastingen. Dit zijn belastingen op goederen en diensten die verschuldigd zijn als gevolg van de productie, uitvoer, overdracht, lease of levering van die goederen en diensten, of als gevolg van het gebruik ervan voor eigen consumptie of investeringen in eigen beheer. De niet-productgebonden belastingen. Deze omvatten alle belastingen die ondernemingen moeten betalen voor hun producti eactiviteit, ongeacht de hoeveelheid of de waarde van de geproduceerde of verkochte goederen en diensten Het betreft hier onder andere belastingen op eigendom of gebruik van grond of bouwwerken die door ondernemingen in het productieproces worden gebruikt (inclusief be woners van een eigen huis), de belastingen die ondernemingen betalen voor het verkrijgen van be drijfen beroepsvergunningen. Belastingen op productie en invoer Bij deze categorie van belastingen worden in het systeem van nationale rekeningen de volgende typen onderscheiden: 1.Productgebonden belastingen. Hieronder vallen de volgende belastingen: a) De omzetbelasting (OB). b) Belastingen op invoer. In Curaao komen behalve de invoerrechten ook de volgende heffingen op pr oducten voor: bijzonder recht op benzine, accijns op bier, accijns op gedistilleerd en accijns op tabaksartikelen. c) Overige productgebonden belastingen. In Curaao worden onder deze vorm van belastingen onder andere de zegelbelasting, logeergastenbelasting, loterijbelasting, overdrachtsbelasting, bela sting op registratie van voertuigen en vermakelijkheidsbelastingen geplaatst. 2. De niet-productgebonden belastingen. In Curaa o gaat het bij deze vorm van belastingen om motorrijtuigenbelasting die door bedrijven wordt betaald en gronden gebruiksbelasting3. 3 In 2014 vervangen door onroerendzaak belasting (OZB)

PAGE 29

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 24 Tabel 1. Inkomsten overheid, exclusief sociale verzekering, Curaao 2013 Type belasting ANG (mln.) Aandeel op totale inkomsten (in %) Belastingen op productie en invoer 717,3 45,8 Belastingen op inkomen en vermogen 703,4 44,9 Totale belastinginkomsten 1420,7 90,7 Niet-belasting inkomsten 146,4 9,3 Totale inkomsten 1567,1 100,0 De belasting op productie en invoer in Curaao maak t in 2013 voor ongeveer 46 procent deel uit van de totale inkomsten en iets meer dan 50 procent van de totale belastinginkomsten. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de belastingen die onder deze categorie van belastingen vallen. Tabel 2. Belasting op productie en invoer Curaao (in ANG mln.) 2010 2011 2012 2013 Invoerrechten 175,7 182,6 167,4 162,4 Accijnzen: Bijzonder recht op benzine 63,7 67,0 40,9 56,0 Accijns op bier 14,8 11,3 12,8 10,8 Accijns op gedistilleerd 13,4 12,7 11,4 13,0 Accijns op tabaksartik elen 14,2 10,2 14,2 14,5 Omzetbelasting 300,6 311,9 367,2 390,2 Zegelbelasting 5,5 5,3 5,1 4,8 Overdrachtsbelasting 19,8 18,3 16,9 14,5 Logeergastenbelasting 8,0 9,0 10,2 10,1 Overige productgebonden belastingen 9,6 6,2 6,8 6,0 Totale productgebonden belastingen 625,3 634,4 652,9 682,5 Motorrijtuigenbelasting (inclusief verkoop nummerplaat & sticker) Grond en gebruiksbelasting (inclusief opcenten) Niet-productgebonden belastingen Totale belastingen op productie en invoer 7,2 28,1 35,2 660,5 7,9 26,3 34,2 668,6 11,1 26,3 37.4 690,3 7,3 27,4 34,8 717,1 Productgebonden belastingen Van de totale belastingen op productie en invoer maken de productgebonden belastingen in Curaao rond de 90 procent uit (zie tabel 2). Een analyse van de productgebonden belastingen leert dat omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen in waarde het grootste deel voor hun rekening nemen. De totale prod uctgebonden belastingen bedragen 683 ANG miljoen in 2013, terwijl de omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen samen 647 ANG miljoen

PAGE 30

Modus Statistisch Magazine bedragen Dit bedrag vertegenwoordigt een aandeel va n 95 procent (zie figuur 1). Hiervan draagt de omzetbelasting voor meer dan de helft bij (57%), de invoerrechten 24 procent en accijnzen 14 procent. De overige belastingen (zegel-, overdracht-, lo geergastenen overige belastingen op producten) bedragen 5 procent van de totale productgebonden belastingen. In tabel 2 is verder af te lezen dat de totale accijnzen 94 ANG miljoen bedragen in 2013. In figuur 2 valt op dat het bijzonder recht op benzine het grootste aandeel heeft in de totale accijnzen, namelijk bijna 60 procent. Het aandeel van de accijnzen op tabak, gedist illeerd en bier bedragen respectievelijk 15, 14 en 12 procent van de totale accijnzen. Niet-productgebonden belastingen Van de totale belastingen op productie en invoer bedragen de niet-productgebonden belastingen in Curaao rond de 10 procent. Modus jrg. 13; nr. 3 25

PAGE 31

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 26 e niet -gebonden belastingen bedragen in 2013 bijna 35 ANG miljoen. Dit type belasting bestaat voor het iguur 3 laat zien dat in 2013 79 procent van de belastingen die nietproductgebonden zijn, bestaat uit D grootste deel uit grondbelasting. Het overig deel van deze belastingen heeft betrekking op motorrijtuigenbelasting (door bedrijven betaald) (zie tabel 1). F grondbelasting. Het restant aandeel heeft betrekking op motorrijtuigenbelasting betaald door bedrijven. elastingen op inkomen en vermogen ent bij aan de totale inkomsten en iets BBelastingen op inkomen en vermogen dragen voor bijna 45 proc minder dan 50 procent van de tota le belastinginkomsten. Deze categorie van belastingen wordt verder verdeeld in belasting op inkomen en belasting op vermogen. In de belasting op het inkomen zitten de inkomstenbelasting, loonbelasting en winstbelasting. Inkomstenbelasting wordt door de Inspecteur der Belastingen opgelegd voor natuurlijke personen. Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting en wordt geheven over het loon van werknemers of met hen gelijkgestelde personen. Winstbelasting wordt geheven over een positi ef resultaat van een bedrijf (rechtspersoon).4 Een voorbeeld van belasting op vermogen in Curaa o is de motorrijtuigenbel asting die door gezinnen wordt betaald. Zoals eer der is beschreven wordt de motorrijtuigenbelasting die door bedrijven wordt betaald, aangemerkt als een niet-productgebonden be lasting en valt dus niet onder deze categorie van belastingen. 4 Belastingdienst.cw

PAGE 32

Modus Statistisch Magazine Tabel 3: Belastingen op inkomen en vermogen, Curaao 2013 (ANG mln.) 2013 Loonbelasting Inkomstenbelasting Winstbelasting Motorrijtuigenb elasting Totaal 495,3 17 7 5,1 3,6 29,4 03,4 De belastingen op inkomen en verm ogen bestaan voor meer dan 70 proc ent uit loonbelasting die door gezinnen zijn betaald. Met een bedrag van 174 ANG m iljoen is de bijdrage van winstbelasting een kwart deel in de totale belastingen op inkomen en vermogen, terwijl de motorrijtuigenbelasting betaald door gezinnen, en de inkomstenbelasting een kleiner aandeel vormen. Hun bijdrage bedraagt respectievelijk 4 en nog geen 1 procent (figuur 4). amenvatting grijkste inkomstenbron van de overheid. De bijdrage aan de totale inkomsten S elastingen zijn de belan B bedragen ongeveer 90 procent in 2013. In het systeem van nationale rekeningen worden de termen directe en indirecte belastingen niet meer gehanteerd. In plaats hiervan wordt gesproken over belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen. de belastingen op productie en invoer beho ren de productgebonden belastingen en de nietTot productgebonden belastingen. In de totale belast ingen hebben ze een verhou ding van vrijwel 1:1. De belangrijkste productgebonden belastingen zijn de omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen. Hun aandeel bedragen respectievelijk 57, 24 en 14 proc ent van de totale productgebonden belastingen. van de niet-productgebonden belastingen zijn grondbelasting-en gebruiksbelasting en de Voorbeelden motorrijtuigenbelasting (betaald door bedrijven). Hun aandeel bedraagt respectievelijk 79 en 21 procent. Modus jrg. 13; nr. 3 27

PAGE 33

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 28 el astingen op inkomen en vermogen dragen voor bijna 45 procent bij aan de totale inkomsten en iets ronnen: verheidsstatistieken CBS ngen 2011, CBS Curaao B mi nder dan 50 procent van de totale belastinginkom sten. Tot de belastingen op inkomen en vermogen behoren de loon, inkomstenen winstbelasting en de motorrijtuigenbelasting betaald door gezinnen Hun aandeel bedraagt respectievel ijk 70, 1, 25 en 4 procent. B O Publicatie Nationale Rekeni Europees Systeem van Rekeningen, ESR 1995 System of National Accounts, SNA 1993 Belastingdienst.cw Encyclopedie.nl Wikipedia.nl

PAGE 34

Modus Statistisch Magazine Verkeer en verkeersveiligheid op Curaao Ellen Maduro Inleiding In het Modus Statistisch Magazine jaargang 11, nummer 2 is een artikel verschenen over het verkeer op Curaao gedurende de periode 2005-2012. De onderwerpen die in het betreffende artikel ter sprake zijn gekomen zijn: de ontwikkeling van het wagenpark, verkeersongevallen, slachtoffers in het verkeer, ontwikkeling van verkeersmisdrijven en overtredingen. Het huidige artikel is voor een deel een update, waar mogelijk tot en met 2014. De periode 2009-2014 wordt in beschouwing genomen. Voor bepaalde aspecten wordt gebruik gemaakt van internationale statistieken om een beeld te geven hoe Curaao er voor staat vergeleken met andere landen. Behalve de verkeersstatistieken van de Vereniging Veilig Verkeer Curaao (VVV) en de wagenparkgegevens van het Ontvangerskantoor, worden ook jaarverslagen van het Open baar Ministerie van Curaao geraadpleegd. Het doel van dit artikel is om inzicht te verschaffen in de verschillende aspecten van het verkeer op Curaao en de ontwikkeling daarvan. Ontwikkeling geregistreerde motorrijtuigen 2009 tot 2014 De Landsontvanger houdt de registra tie bij van alle in gebruik zijnde motorrijtuigen. Dit geschiedt via de motorrijtuigenbelasting die (half)jaarlijks betaald wo rdt door eigenaren van mo torrijtuigen. Indien een motorrijtuig om de n of andere reden niet meer in circulatie is, dient de eigenaar de nummerplaat in te leveren. Indien dit niet gebeurt, kan de Landsontvanger de nummerplaa tbelasting opeisen. Na 2010 is als gevolg van een voorlichtingscampagne hieromtren t, bij eigenaren een bewustwording ontstaan, waardoor personen over zijn gegaan tot het inleve ren van nummerplaten van niet in gebruikt zijnde motorrijtuigen. Dit heeft geleid tot een opschoning van het motorrijtuigenbestand. Modus jrg. 13; nr. 3 29 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mutatie 2009-2014 in % Curaao Personenautos 78070 80973 61578 69035 67998 69062 -11,5 Motor lorries en pick-ups 15614 15878 12021 12908 12377 12079 -22,6 Motorbussen 431 434 379 369 346 297 -31,0 Taxis 197 193 179 159 138 141 -28,4 Overige motorrijtuigen 308 319 163 404 472 459 +49,0 Motorfietsen, incl. mopeds 1852 1944 1117 1300 1689 1757 -5,1 Aantal personenautos per 1000 inwoners 533 539 407 456 445 446 Bron: Ontvangerskantoor *) Exclusief motorvoertuigen in het bezit van de overheid Tabel 1. Aantal geregistreerde motorrijtuigen 2009-2014 per december 31*

PAGE 35

Modus Statistisch Magazine Als gevolg van bovengenoemde opschoning is het aantal personenautos, motor lorries en pick ups, motorbussen, taxis en motorfietsen, incl. mopeds in de laatste vier jaren, ten opzichte van 2009 en 2010 afgenomen (Tabel 1). Wat de personenautos betreft, is na 2011 (behalve in 2013) een stijging te zien. Gedurende de laatste vier jaren is sprake van een schommeling in aantal motor lorries en pick ups. Voor de categorie overige motorrijtuigen is na een opvallende daling in 2011 een toename waarneembaar vanaf 2012, maar in 2014 is sprake van een lichte daling. Het aantal motorbussen en taxis vertoont een dalende lijn. De categorie motorfietsen (inclu sief mopeds), is na een daling in 2011 elk jaar gestegen. Volgens de Landontvanger is de oorzaak van de afname in de verschillende categorien voertuigen te wijten aan bovengenoemde exercities ter opschoning van de motorrijtuigenbestanden. Aantal verkeersongelukken per jaar Het aantal verkeersongelukken is tussen 2009 en 2014 met schommelingen tussendoor gestegen tot meer dan 12.000 (Figuur 1). Gedurende de periode in be schouwing (2009-2014) is sprake van een enorme toename van 12,1 procent. Gemiddeld zijn er over de periode in beschouwing 11521,8 aanrijdingen per jaar, hetgeen neerkomt op een daggemiddelde van circ a 31,6 ongevallen. Dit roept vragen op over de mate van veiligheid van het verkeer. Figuur 1. Aantal verkeersongelukken 2009-2014 Slachtoffers in het verkeer Het aantal slachtoffers dat in 2014 met de ambulance na ar het ziekenhuis is verv oerd is ten opzichte van het aantal in 2009 met 23,2 procent gedaald. Het aand eel dat hierna in het ziek enhuis is opgenomen is gestegen van 23,5 procent in 2009 naar 47,7 pr ocent in 2014 (Tabel 2). De indicatie dat de verkeersongelukken van de afgelopen jaren van ernstigere aard zijn, blijft geldig (zie artikel in Modus Statistisch Magazine ja argang 11, nummer 2). Modus jrg. 13; nr. 3 30

PAGE 36

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 31 Het is niet bekend hoeveel sl achtoffers de verkeersongevallen in totaal per jaar opeisen5. Hierdoor is het niet mogelijk voor dit aspect de trend te volgen. Het aantal doden in het verkeer per jaar laat een schommeling zien, met een hoogtepunt in 2009. Het laagste aantal ziet men in 2012. Er sterven relatief meer mannen dan vrouwen als gevo lg van een verkeersongeluk. Het jaar 2014 kent het hoogste aantal vrouwelijke slachtoffe rs vergeleken met het aantal vrou welijke slachtoffers in de jaren voorheen. Tabel 2. Aantal verkeersongelukken en met ambulance vervoerde slachtoffers 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Aantal verkeersongelukken 10978 11505 11708 11363 11342 12308 Met ambulance vervoerd 865 605 522 534 680 664 In het ziekenhuis opgenomen 203 147 176 229 288 317 In procenten 23,5 24,2 33,7 42,9 42,4 47,7 Totaal aantal doden 25 15 21 13 14 19 Man 21 12 17 12 12 12 Vrouw 4 3 4 1 2 7 Bron: Vereniging Veilig Verkeer Curaao Bij de verkeersongelukken met dodelijke afloop die gedurende de periode onder beschouwing hebben plaatsgevonden, is het in de meeste gevallen de chau ffeur die zijn of haar leven verliest. Op de tweede plaats zijn het voetgangers die bij een ongeluk omkomen. De derde plaats wordt ingenomen door motorfietsers. Tabel 3. Overzicht categorie slachto ffers bij verkeersongeluk met dodelijke afloop 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal Chauffeur 10 6 10 6 7 9 48 Medepassagier 4 5 1 5 15 Quad 1 1 1 1 4 Motorfietser 5 2 4 2 2 1 16 Voetganger 1 2 6 2 4 4 19 Fietser 1 1 2 Onbekend 3 3 Totaal 25 15 21 13 14 19 107 Verkeersdoden wereldwijd Volgens de World Health Organization6 zijn in het jaar 2010 wereldwijd naar schatting 1,24 miljoen verkeersdoden gevallen (1,26 mln. in 2000). Dit betekent n persoon per 25 seconden. 5 Er zijn geen cijfers over het aantal slachtoffers die niet met een ambulance zijn vervoerd 6 World Health Organization (WHO), Global Status Report on Road Safety 2013

PAGE 37

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 32 De vijf gedentificeerde risicofactoren zijn: rijsnelh eid, rijden onder invloed, wel of niet gebruiken van een helm, wel of geen veiligheidsriem om, kinderbeveiliging. Wereldwijd is het aantal overledenen in het verkeer als volgt verdeeld: inzittenden 31 procent, motorfietsers 23 procent, voetgangers 22 procent, fiet sers 5 procent en ongespecificeerd 19 procent. In landen met een laag of midden in komen omvat meer dan een derde deel van het aantal verkeersdoden voetgangers en fietsers. Het risico voor een verkeersongeluk met dodelijke afloop is het grootst de Afrikaanse regio (24,1 verkeersdoden per 100.000 inwoners). In Europa loopt men het minste risico (10,3 per 100.000). Met een ratio van 9,9 (Tabel 4) komt de risicograad van Cu raao meer overeen met het gemiddelde voor Europa. Tabel 4. Aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners wereldwijd (een selectie) Caribisch gebied Afrika en Midden Oosten Bahamas 13,7 Angola 23,1 Barbados 7,3 Cameroon 20,1 Belize 17,4 Cape Verde 22,4 Cuba 7,8 Centraal Afrikaans Republiek 14,6 Curaao 9,9 Congo Republiek 17,1 Dominica 12,8 Democratisch Republiek Congo 20,9 Dominicaanse Republiek 41 ,7 Ivoorkust 20,9 Jamaica 11,4 Egypte 13,2 Puerto Rico 12,8 Eritrea 48,4 Sint Lucia 14,9 Ethiopi 17,6 Sint Vincent & Grenadines 4,6 Ghana 22,2 Trinidad & Tobago 16,7 Kenya 20,9 Libi 40,5 Latijns Amerika Marokko 18,0 Argentina 12,4 Nigeria 33,7 Bolivia 19,2 Zuid Africa 31,9 Brazil 22,5 Chile 11,5 Azi Colombia 16,4 Bangladesh 11,6 Costa Rica 12,7 China 20,5 Ecuador 22,0 India 19,5 El Salvador 21,9 Indonesi 17,7 Guatemala 6,7 Iran 24,1 Guyana 27,8 Irak 31,5 Honduras 18,8 Isral 3,3 Mexico 14,7 Japan 4,8 Nicaragua 18,8 Lebanon 22,3 Panama 14,1 Filipijnen 9,1 Suriname 19,6 Saudi Arabi 24,8 Venezuela 37,2 Singapore 11,4

PAGE 38

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 33 Vervolg Tabel 4. West Europa Oost Europa Belgi 7,2 Bosni & Herzegovini 14,2 Denemarken 3,0 Bulgarije 10,4 Duitsland 4,3 Croati 7,9 Engeland 3,5 Hongarije 7,7 Finland 4,7 Polen 10,9 Frankrijk 4,9 Roemeni 11,1 Griekenland 9,1 Rusland 18,6 Ierland 4,2 Oekrane 13,5 Itali 6,2 Tjechische Repubiek 7,1 Luxemburg 6,5 Nederland 3,9 Australi Noorwegen 2,9 Australi 5,6 Oostenrijk 5,3 Fiji 6,3 Portugal 9,7 Nieuw Zeeland 7,4 Spanje 3,6 Papua Nieuw Guinea 13,0 Zweden 3,0 Zwitserland 3,4 United States 11,6 Bron: World Health organization (WHO), Global Status Report on road safety 2013 Verkeersmisdrijven Het Openbaar Ministerie Curaao publiceert in ha ar jaarverslag cijfers omtrent verkeersmisdrijven (bijvoorbeeld dood door schuld, doorrijden na een ongeval). De cijfers vloeien voort uit het geautomatiseerd bedrijfsproc essensysteem (Priem). Het aantal aangebrachte verkeersmisdrijven evenals het aantal aangebrachte misdrijven vertoont schommelingen (tabel 5). Er is geen duidelijke trend te zien. Tabel 5. Aangebrachte verkeersmisdrijven 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Curaao Verkeersmisdrijven (1) 73 78 74 88 69 12* Totaal aantal misdrijven (2) 954 958 792 976 699 488* Verkeersmisdrijven in % (1)/(2) 7,7 8,1 9,3 9,0 9,9 2,5 Bron: Openbaar Ministerie Curaao *Voorlopige cijfers Samenvatting Na 2010 is als gevolg van een opschoningsexercitie sprake van een ingeperkt wagenpark. Het aantal verkeersongelukken is tot en met 2011 telken s toegenomen en laat na een daling in 2012 en 2013 een stijging zien in 2014. De gelijke tred tusse n aantal voertuigen en verkeersongevallen is tot en met 2010 gehandhaafd gebleven. Na een kentering in de daarop volgende jaren, is er voor het jaar 2014 het patroon van voorheen waarneembaar. Er worden minder slachtoffers met de ambulance vervoerd, doch relatief meer in het ziekenhuis opgenomen. De perceptie dat de mate van ernst van he t ongeluk is toegenomen blijft gehandhaafd. Het

PAGE 39

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 34 aandeel personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (ten opzichte van het aantal dat met de ambulance is vervoerd) is over de periode 2009-2014 met 24,2 procentpunten gestegen. Er sterven relatief meer mannen dan vrouwen als gevolg van een verkeersongeluk. Uit de cijfers blijkt dat in de meeste fatale verkeersongevallen de chauffeur het slachtoffer wordt. Wereldwijde vergelijking van het aantal verkeerdoden per 100.000 inwoners (risicofactor) laat zien dat de risicograad voor Curaao vergelijkbaar is met de gemiddelde risicograad van de Europese regio. De statistieken van de verkeersmisdrijven vertonen niet een bepaalde trend. Er is sprake van schommelingen. Bronnen: Jaarverslag Openbaar Ministerie Curaao 2014 Ontvangerskantoor Vereniging Veilig Verkeer World Health organization (WHO), Global Status Report on road safety 2013

PAGE 40

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 35 Government employees in numbers and government influence on the labor market 2010-2014 Glenda Varlack Introduction The government of a country comprises of a group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and exercises executive, political and sovereign power through customs, institutions, and laws within the country. The public sector is the part of the economy concerned with providing various government services. The composition of the public sector varies by country, but in most countries the public sector includes such services as the military, police, pu blic transit and care of pu blic roads, public education, along with health care and those working for the government itself, such as elected officials. The public sector provides services that a nonpayer cannot be excluded from (such as street lighting), services which benefit all of so ciety rather than just the individual who uses the service. The government of Curaao is one of the main employment providers on the island. Its personnel are named civil servants (ambtenaren in Dutch). According to the Cura ao ordinance of civil service rights Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA), the civil servant within the meaning of this act and the regulations issued by virtue of it, is he or she who is appointed by the competen t authority or appointed to public service. Besides the civil servants, the government is also responsible for the perso nnel of public education, the defense, coastguard, and others (e.g. state organizations and clergies). This other personnel information w ill also be added in this article. The government also exerts its influence on the labor market through public services. To the public services pertains the enterprises (e.g. the postal services, air traffic control, and ports authority to name a few) and institutions in which the Government of Curaao has the majority of shares, they are run by the appointed public authorities. The government also subsidizes foundations and an institution which is personnel is depended on. In this article the amount of employ ees employed by the Govern ment will be assessed, and a brief look will be taken at the other personnel that are part of the workforce that the government is responsible for. An overview will be given for the years 2010 through 2014 as long as the data is available. The data is collected from the financial management reports of the government and also the labor force survey (LFS). Declining government employment Curacao has become an autonomous country within the Kingdom of the Netherlands in October of 2010. This new position has brought many changes, also in the government employment positions. Total government employment has decreased with 292 jobs since the commencement of the new status of Curaao (2010) up to 2014 (see table 1). With the new status the government was faced with tough choices imposed by the convergence of balanced-budget requirements, falling tax revenues, and greater demand for public services. The government has been forced to put a hiring freeze on government

PAGE 41

Modus Statistisch Magazine employment. The contracts of contractual workers we re not renewed and pensioners were not replaced, unless the function was considered very critical. Table 1: Government personnel data per 31/12 Year 2010 2011 2012 2013 2014 Ministries (civil servants) 3859 3827 3726 3555 3452 Education 680 686 674 739 749 Marine/Coastguard 103 91 126 164 142 Other employees 118 137 98 117 125 Total 4760 4741 4624 4575 4468 Source: Ministry of finance, Fi nancial Management Report, 2010-2014 Ministries The decline in government personnel, civil servants, that has been observed between 2013 and 2014 in the general ministries has been 103 jobs. Between the years 2010 to 2014 the decline has been 407 employees during 4 years. The decline has been the highest in 2013 with 171 positions left vacant. (Figure 1) Education 680 686 674 739 749 600 650 700 750 800 20102011201220132014Figure 2: Education The personnel that are allocated in education are not regarded as civil servants; these employees are mostly the teachers that work in the public education. The lowest change in numbers has been in 2012 (-12 employees) and the highest change has been in 2013 with 65 positions filled. Teachers from other entities (e.g. school organizations with a religious denomination or private schools) are not included in this data. Marine/Coastguard The main function of the marines/coastguards is to reassure the safety of the coast. As in education they pertain to another type of personnel and are not regarded as civil servants. The data regarding this type of 103 91 126 164 142 0 50 100 150 200 20102011201220132014Figure 3: Marine/Coastguard personnel has rather been fluctuating between 2010 and 2014. In 2011 and 2014 personnel has decreased respectively with 12 and 13 percent. In 2013 there has been more recruitment in this field (38 employees). Modus jrg. 13; nr. 3 36

PAGE 42

Modus Statistisch Magazine Other Employees Organizations with other employees are for instance conscripts (military), clergy, minister and state organizations (like parliament, registry of parliament, advisory board etc.). The persons who work here are not categorized as civil servants, but are under the payroll responsibility of the government. The only drop in personnel between 2010 and 2014 was in 2012 with about 28 percent. In the subsequent years, hiring of personnel has been slowly progressing in filling vacant positions. 118 137 98 117 125 0 50 100 150 20102011201220132014Figure 4: Other employees The Government Policy Fields & Full Time Equivalents (FTEs) The government has focused its management scope on nine policy sectors. All these sectors are led by a minister who is a government official at the head of a section of government activities. The nine policy fields in Curaao are the ministries of General Affairs (AZ); Administrative, Planning & Service (BPD); Justice (JUS); Traffic, Transport & Geographical Planning (VVRP); Economic Development (EO); Education, Science, Culture & Sport (OWCS); Social Development, Labor & Welfare (SOAW); Health, Environment and Nature (GMN); Finance (FIN) According to the financial management report (FMR) of 2013, a description is given of a certain amount of formation positions that has been allocated to each department that resort unde r a ministry in 2012. In this section a view will be given of the total formation positions. The formation positions are related to FTEs (full time equivalents). The ratio units are FTE units or equivalent employees working full-time. In other words, one FTE is equivalent to one employee working full-time. An FTE of 1.0 is equivalent to a full-time worker, while an FTE of 0.5 signals half of a full workload. The year 2012 will be described in this section, due to the lack of updated information of the following years. Modus jrg. 13; nr. 3 37

PAGE 43

Modus Statistisch Magazine Table 2: The staffing of the government policy fields 2012 Ministries Real FTE Formation FTE Difference General Affairs (AZ) 118 130.5 -12.5 Administrative Planning & Service (BPD) 539 513.5 25.5 Justice (JUS) 1735 1735 0 Traffic, Transport & Geogra phical Planning (VVRP) 240 282.5 -42.5 Economic Development (EO) 56 70.5 -14.5 Education, Science, Culture & Sport (OWCS) 98 126.5 -28.5 Social Development, Labor & Welfare (SOAW) 173 191.5 -18.5 Health, Environment and Nature (GMN) 173 200.5 -27.5 Finance (FIN) 594 511.5 82.5 Total 3726 3762 -36 Source: Ministry of finance, Financial Management Report, 2013 Note: abbreviations are in Dutch A total of 3762 units of employment are available in 2012, a total of 3726 positions are filled (see table 2). In the ministry of Traffic, Transport & Geographical Planning the need for FTE employment has been the highest (42.5 FTE). Whereas in the ministry of Finance there have been 82.5 FTEs in excess. The ministry of Justice has been filled to its maximum capa city. Another noteworthy ministry is that of Administrative, Planning & Service, which has an employment excess of 25.5 FTE. The influence of Government on the labor market The government is involved directly and indirectly in providing employment to a substantial part of the population. It has solely or partly ownership in di fferent public enterprises which it oversees through different supervisory boards. Some of the public ente rprises are placed under public ownership because, for social reasons, it is assumed that certain kind of collective services or products should be provided by government. In table 3 the different economic activities are list ed with the respective employed population for the years 2011 and 2013. Some of the economic activities that the government is involved with are part of its Modus jrg. 13; nr. 3 38

PAGE 44

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 39 public financial and non-financial corporations such as manufacturing (ship repair, and oil refinery) utility (electricity and water production), construction (housing), transport (p orts & airport), finance (banks), public administration/social services, ed ucation, and health/social work. This involvement generates employment opportunities directly and in directly for the labor market through the public enterprises and institutions. The institutions which are derived from legislation or they are subsidized by the government. Next to enterprises and institutions the government is also involved in foundations and subsidized institutions whic h again generate employment. In 2013 the labor force has continued its growth rate of 6.2 percent, according to the annual labor force survey report7. The labor force consists of persons who are searching for employment and persons who are employed. The labor force in Curaao accounts for 73005 persons in 2013; in 2011 it consisted of 68763 persons. The number of employed persons in 2013, increased with 1451 people compared to 2011; which is 2.3 percent. The total working population amounts to 63493 persons (see table 3). The unemployment rate was 13 percent in 2013. The employed population, which is di rectly part of the public-sector, is the public administration/social services (see table 3). A decline is seen in 2013 of about 12 percent, and its share is about 7 percent of the total employment population. Take notice of the fact that in other economic activities public enterprises (government) are also represented as mentioned before which gives a larger involvement in the employed population. Table 3: Employed Population by Economic Activity 2011 2013 Agriculture/fishery 430 139 Mining and quarrying 55 102 Manufacturing 3947 3960 Electricity/Gas/Water 749 1236 Construction 4755 4773 Wholesale/Retail 10841 11994 Hotels/Restaurants 4817 6108 Transport/Storage 4431 5060 Financial intermediation 4713 4495 Real estate 7100 6586 Public administration/Social services 5349 4699 Education 3067 3520 Health/Social work 5916 5308 Other community 3489 2814 Private households 2185 2088 Extra territories 197 116 NR* 495 Total employed 62042 63493 Source: CBS Labor Force Survey Note: The CBS Labor Force Survey has not been conducted in 2012 *NR=not reported 7 CBS, Results Labor Force Survey Curaao 2 013, Published May 11t h, 2014, www.cbs.cw

PAGE 45

Modus Statistisch Magazine Modus jrg. 13; nr. 3 40 Summary A notable aspect of employment is the decline in public-sector em ployment. In fact, public-sector employment has declined from 2010 to 2014 for five consecutive years. In the government employees per sector the public education and other personnel have shown mostly a growth rate during the years, while the total amount of civil servants in the mini stries and the personnel of the marine/coastguard are on a downward trend in 2011 and 2014. Regarding the amount of positions (formations) in the government that needs to be filled, there is a shortage of 36 FTEs. In some ministries there is an overstaffing in employment positions, whereas in other ministries there is a shortage. Government has an important role in the population workforce. It provides jobs in its own public administration in different ministries, but it also prov ides jobs in different economic activities through its public enterprises, institutions derived fr om legislation and nonprofit institutions.

PAGE 46

rfntrbrftntt ff f