Citation
CBS onderzoek Deeltijdarbeid 1994

Material Information

Title:
CBS onderzoek Deeltijdarbeid 1994
Abbreviated Title:
Onderzoek naar de mogelijkheden van deeltijdarbeid bij de overheid

Subjects

Subjects / Keywords:
ako
unemployment
arbeidskrachtenonderzoek
labour
werkenden
werkloosheid
werkloosheidpercentage
werkgelegenheid
income
inkomen

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.