Citation
Bedrijvenenquete 1982

Material Information

Title:
Bedrijvenenquete 1982
Abbreviated Title:
De interdepartementele werkgroep voor sociaal- en financieel- economische vraagstukken (IDW)

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.