Citation
Bedrijvenenquete 1984

Material Information

Title:
Bedrijvenenquete 1984
Abbreviated Title:
Interdepartementele werkgroep voor Sociaal- en Financieel-Economische vraagstukken

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.