Citation
De taalsituatie in de Ned. Antillen Ten tijde van de eerste algemene volks en woningtelling in de Nederlandse Antillen

Material Information

Title:
De taalsituatie in de Ned. Antillen Ten tijde van de eerste algemene volks en woningtelling in de Nederlandse Antillen

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

CBS Membership

Aggregations:
Central Bureau of Statistics Curaçao