Citation
Voorlopige Vooruitberekening van het bevolkingsaantal van de nederlandse antillen tot het jaar 2000

Material Information

Title:
Voorlopige Vooruitberekening van het bevolkingsaantal van de nederlandse antillen tot het jaar 2000

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

CBS Membership

Aggregations:
Central Bureau of Statistics Curaçao