Citation
De verwachte bevolkingsontwikkeling op curacao tot het jaar 2000 volgens een drietal projectiemethoden

Material Information

Title:
De verwachte bevolkingsontwikkeling op curacao tot het jaar 2000 volgens een drietal projectiemethoden

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

CBS Membership

Aggregations:
Central Bureau of Statistics Curaçao