Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2002

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2002
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Oktober 2002

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsdalingen van 0,2% in de maand oktober 2002 t.o.v. augustus 2002 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is tussen augustus 2002 en oktober 2002 met 0,2% gedaald. Het indexcijfer was 114.2 in de maand augustus 2002 en is 114.0 geworden in okto ber 2002. Het totaal prijsindexcijfer voor oktober 2002 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 129.3. 2. Ten opzichte van augustus 2002 werden in oktober 2002 per sektor de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding 0,3% Dranken en rookwaren 3,8% Wonen + 0,4% Woninginrichting en huisraad 1,3% Gezondheidszorg + 0,6% Vervoer en Kommunikatie 0,2% Overig + 0,1% Binnen de sektor "Voeding" werden prijsdalingen waargenomen voor de subgroepen Graanprodukten, Vlees en vis; Su iker en chocolade en Verteringen buitenshuis bleven ongewijzigd. De overige subgroepen binnen deze sektor zijn 3. Tussen oktober 2001 en oktober 2002 daalde het prijsindexcijfer van 115.3 naar 114.0 wat een daling betekent van 1,1%. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maand en vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 0,1 %. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEX CIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2001 2002 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT DEC. FEB. APR. JUNI AUG. OKT. VOEDING 1819 117.1 1 17.1 118.3 118.1 117.4 117.1 graanprodukten 309 126.8 126.8 127.0 127.4 127.2 127.0 vlees en vis 443 109.9 108.4 109.4 109.2 106.5 104.7 spijsvetten 55 98.6 94.5 94.5 94.5 91.9 91.7 zuivelprodukten behalve boter) 175 105.0 108.9 110.6 110.1 109.4 109.9 aar dappelen, groenten en fruit 290 129.2 129.4 134.8 135.0 137.2 137.9 suiker en chocolade 51 111.1 109.1 111.9 112.0 111.8 111.8 kant en klare gerechten 81 104.2 103.9 101.6 101.6 101.2 98.9 verteringen buitenshuis 304 124.7 124.7 124.9 124.8 124.8 124.8 ove rige voedingsmiddelen 111 107.4 109.3 107.7 104.4 101.1 103.5 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 120.0 118.2 118.4 118.3 118.3 113.8 dranken 272 120.1 118.0 118.2 118.1 118.2 112.7 rookwaren 55 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 KLEDING EN SCHOEISEL 720 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 kleding 560 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 108.6 108.6 109.1 109.4 109.7 `110.1 woonkosten 1538 114.1 114.6 115.1 115.6 116.1 116.6 energieverbruik 456 96.0 95.0 95.7 95.7 96.1 96.4 woningonderhoud 188 106.2 105.8 105.9 105.8 105.8 105.7 tuinonderhoud 60 108.7 108.0 108.2 108.0 108.0 107.9 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 106.6 106.9 104.0 103.7 104.4 103.0 meu bilair en verlichting 188 101.9 102.2 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 108.4 107.6 107.2 107.7 107.7 105.9 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 110.0 111.0 99.4 97.8 101.1 95..8 huishoudelijke diensten 124 111.2 111.2 111.4 111.4 111.3 111.2 woninginrichting n.e.g. 66 104.3 104.2 104.2 104.2 104.2 104.2 GEZONDHEIDSZORG 157 114.6 114.7 115.0 114.8 114.8 115.5 gezondheidszorg 157 114.6 114.7 115.0 114.8 114.8 115.5 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 136.3 129.6 130.6 129.9 130.2 130.0 vervoersmiddelen 544 116.5 116.5 116.5 114.3 114.3 112.2 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 137. 3 132.0 135.9 135.9 136.7 139.7 vervoer 530 134.6 115.4 115.2 115.2 115.2 114.2 kommunikatie 336 169.9 169.9 170.6 170.6 170.6 170.6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 amuse ment en kultuur 25 110.4 109.6 109.8 109.7 109.7 109.5 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 111.6 112.3 112.2 111.3 111.1 111.2 persoonlijke verzorging 230 117.2 117.9 117.4 114.4 113.6 114.1 verzekeringen 186 115.4 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 goederen en diensten n.e.g. 374 106.2 105.8 105.9 105.9 105.9 105.8 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 115.3 114.1 114.4 114.2 114.2 114.0